De vloek van het brandmerk

Terwijl ze voor me uitloopt, steeds opnieuw snuffelend aan een polletje gras of een dor takje, lijkt Chica zich geen moment bewust van het onheil dat zoveel van mijn vrienden treft. Waarom zou ze ook? Haar eten staat altijd klaar en haar mandje ligt net zo lekker als voorheen. De crisis is voor haar even ongrijpbaar als die luchtjes op de grond voor mij. Al mijmerend door het bos valt me een rode stip op de bast van een boom op. 

brandmerk

Willekeur

Terwijl mijn ogen verder dwalen langs de bosrand zie ik dat er nog véél meer bomen staan met zo’n rode stip. Vorig jaar was er achter ons huis gerooid en waren de bomen vooraf op soortgelijke wijze gemarkeerd. Ook toen kwam de vraag bij me op: “Waarom juist deze bomen?”. Is het omdat ze licht wegnemen van andere bomen? De meesten stonden echter niets en niemand in de weg. Zo probeerde ik tevergeefs een logische verklaring te vinden voor iets wat steeds meer op willekeur begon te lijken. Tot ik me besefte, dat de reden helemaal niet relevant is. Het brandmerk is feit. Het lot van deze boom is al bezegeld.

Onderwijl valt het me op dat boven in één zo’n boom een paartje nietsvermoedend bouwt aan een nest. Ze kennen de betekenis van het brandmerk niet. Kon ik ze maar toeroepen: ‘Verkas, deze boom gaat neer!’

treecutting

De Zwarte Dood

Brandmerken zijn van alle tijden. Zo schrijft het Historisch Dagblad: “In de veertiende eeuw verloor Europa eenderde van haar bevolking aan de pest.” Oef, denk ik, éénderde. Dat is het huidig equivalent van 5,5 miljoen Nederlanders of 275 miljoen Europeanen. Veroorzaakt door een bacil met de legubere bijnaam: de Zwarte Dood. De pandamie begon in de laars van Italië – in de haven van Messina – en kroop zich een weg omhoog via de Europese handelsroutes. In Milaan werden de deuren van woningen waar zelfs maar een vermoeden van een besmetting was dichtgespijkerd of beschilderd met een groot kruis. Een typisch brandmerk, wat me sinds de geschiedenislessen in mijn jongere jaren altijd als beeld is bijgebleven. Niet dat het hielp overigens: men had nauwelijks weet van de manier waarop de pest zich verspreidde. Maar zo gauw het kruis er hing, was je lot bezegeld. Nu nog spreken we van ‘vermeden worden als de pest’.

Plague-Doctor

Jodenster

In de Middeleeuwen werden Joden verdacht als aanstichters van de pest, omdat relatief weinig Joden door de pest werden getroffen. Feitelijk waren de Joodse reinigingswetten hiervan de oorzaak. Het zorgde desondanks voor de zoveelste pogrom tegen de Joden. Een massale uitroeiing die eeuwen later een volgend dieptepunt bereikte in Nazi-Duitsland, met Hitler als katalysator en de Kristallnacht in 1938 als excuus. Ook hier was het brandmerken een middel om een schifting aan te brengen, in de vorm van de Jodenster. Vanaf 1942 moesten in Nederland alle Joden van 6 jaar en ouder eraan geloven. Alsof ze pestdragers waren, werden de Joden eveneens opgesloten in quarantine’s, getto’s genaamd. Zo stond de nu zo gezellige Jodenbuurt in Amsterdam nog maar enkele tientallen jaren geleden bekend als een Joods concentratiekamp. De Holocaust kostte uiteindelijk 6 miljoen mensen het leven.

Jodenster

Islam

De afgelopen maanden werd het me steeds duidelijker: we zitten in Europa middenin een nieuwe Zwarte Dood. Dit keer is het geen bacil, die ons gedrieëndeeld, maar egocentrisme. Of het nu hebzucht, speelzucht of welke zucht dan ook is. Het heeft ons gezamelijk gedreven naar dit onheilspunt. Wilders probeert de Islam de schuld in de schoenen te schuiven, maar iedereen met méér dan 1 hersencel kan bedenken dat daar de oorzaak niet ligt. Een pogrom tegen de Islam zou dan ook een gotspe zijn.

We are the 99%

De Occupiers drukten maandenlang wel pijnlijk op de zere plek. We hebben het laten gebeuren dat vrijwel alle macht en vrijwel het gehele vermogen van een land bij 1% van de bevolking terecht is gekomen. Het zelf opgelegde brandmerk ‘We are the 99%’ werd – in tegenstelling tot de Jodenster – dit keer wel met verve gedragen. Een historisch moment van anoniem en eensgezind volksverzet.  Onvergelijkbaar met het heroïsch martelaarschap van een enkeling, zoals Jeanne d’Arc tijdens de 100 jarige oorlog tussen Frankrijk en Engeland.

Opkomst van de banken

Sinds de oprichting van de eerste bank in 1472 in Italië – haast symbolisch verrezen uit de Zwarte Dood – zijn banken uitgegroeid tot een allesoverheersend instituut. Machtiger dan staten. Machtiger dan wie dan ook.

99procent

Bailout farce

De Federal Reserve (Fed) in de VS is in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden géén eigendom van de Amerikaanse Staat, maar van de banken zelf. De bailout van de Amerikaanse banken in 2008 was dan ook een farce majeur: de Fed leende het geld van de banken aan de Amerikaanse Staat, die daarmee de banken overeind hield. Zo betalen de Amerikaanse burgers de komende jaren via de belastingen elk jaar een astronomisch bedrag aan rente aan de Fed – en daarmee aan de bank-eigenaren van de Fed – voor wat feitelijk niets meer dan het rondpompen van geld was. Een scam van ongekende omvang en brutaliteit. Hoewel de georchestreerde aanval op de World Trade Centers qua brutaliteit en kilheid deze scam met gemak overtreffen.

stock-market-crash-college-students

Oligopolis

Die macht van de banken heeft tevens geleidt tot een oligopolische economie. Dit is een economie, die gedomineerd wordt door een klein aantal, maar immens machtige multinationals. Banken en beleggers reguleren indirect via bedrijfsfinancieringen de markt en bepalen daarmee feitelijk het aanbod: als er slechts een handjevol aanbieders is, dan is de afname verzekerd en het rendement maximaal.

Boven de wet verheven

Voor banken geldt de Wet niet of nauwelijks. Kijk alleen maar naar het commerciële vastgoed in Nederland – iedereen is boekhoudkundig verplicht tijdig af te schrijven op activa ten gevolge van de waarde devaluatie van de afgelopen 5 jaar, maar voor banken geldt dat niet of nauwelijks. Na het faillissement van Eurocommerce kocht de Rabobank het onderpandig vastgoed terug van de curator via een eigen dochter – om te voorkomen dat moet worden afgeschreven op het vastgoed. Dat is geen toonbeeld van goed koopmansgebruik. Grootschalige vastgoedfraude zoals bij Bouwfonds en grote woningcoöperaties, geven zelfs de schijn dat de gehele financiële wereld zich verheven acht boven de wet.

Dollar

Feitelijk zijn alle Nederlandse banken boekhoudkundig failliet. Want met een buffer van 7% van het spaargeld in kas en een potentiele waardevermindering van 40-60% van het Nederlands vastgoed kan een kind op z’n vingers natellen dat er niet veel te pinnen valt als het het vastgoed in waarde blijft dalen of niet (of onrendabel) verhuurd wordt.

Momenteel wordt een precedent geschept met de redding van Cyprus: banktegoeden boven de 100.000 Euro worden simpelweg ingepikt door de staat of minimaal belast met 25%. Veel Russen hadden geld staan bij Cypriotische banken. Rusland dreigde met maatregelen als onderdanen niet meer bij hun (zwarte) geld konden komen. Europa handelde toch, maar liet ‘per ongeluk’ een filiaal van de bank in Rusland en Engeland open.

Spiraal omlaag

De jarenlange focus op korte termijn winst optimalisatie en de eliminatie van concurrentie speelt de banken (en daarmee ook ons) inmiddels parten: met het oplopen van de werkloosheid verliezen mensen het vertrouwen in de economie en stoppen met consumeren. De spiraal omlaag van minder verkopen, minder rendement en daardoor minder geld voor (nog minder) werk zet zich in de komende jaren dan ook genadeloos voort.

Niet dat het ons allemaal enorm boeit. We steken onze energie veel liever in simpel volksvermaak, zoals het volgen van een voetbalwedstrijd of het eten van de grootste hamburger. Het is juist die onverschilligheid, die maakt dat het misbruik van macht de laatste jaren zo’n enorm vlucht heeft genomen. Terwijl de technologie het misbruik alleen maar méér vleugels geeft. De vraatzucht van de rijkste der rijken kent daarnaast geen mate. Terwijl minimaal de helft van de wereldbevolking onder de armoedegrens leeft, niet over gezond drinkwater beschikt en onder erbarmelijke omstandigheden leeft, fêteren de rijkste der rijken zichzelf en elkaar op manieren die Keizer Nero nog het schaamrood op de kaken zou brengen.

Toekomst

De weg die jaren geleden al is ingeslagen loopt dood. Er zit niets anders op dan het hele systeem tegen de muur te rijden en uit de puinhopen iets nieuws op te bouwen. We gaan evolueren, of we willen of niet. En het gaat pijn doen. Onzekerheid, chaos, honger, .. we zullen het allemaal gaan meemaken. De opkomst en het verval van culturen is van alle tijden.

hamburger-generation

Onvermijdelijke afgrond

In diverse Europese steden zijn de effecten al schrijnend zichtbaar. Middelgrote bedrijven, die de werkgelegenheid lange tijd leken te garanderen, zijn inmiddels omgevallen, opgedeeld, opgeslokt of genationaliseerd. Steden die vóór de crisis nog bruisden van energie zijn vervallen tot desolate betonwoestijnen. En dit is slechts het begin. Niemand wil offers brengen en dus koersen we gezamenlijk naar een onvermijdelijke morele en economische afgrond. Om daar samen met nieuw elan ook weer uit te kruipen.

Machtsbelust

De conclusie zou kunnen zijn dat de bankier cq. belegger de allergrootste egocentrische, machtsbeluste opportunist is van ons allemaal. De vraag is echter: ‘Zou u in een dergelijke machtspositie anders gehandeld hebben?’

Punish & Reward

De praktijk leert van niet. Experimenten, waarin een mate van controle (punish & reward) wordt gegeven aan één testpersoon over een ander testpersoon, geven een onthutsend beeld waar mensen toe in staat zijn. De hoop van de Occupy-beweging, dat het aanspreken van bankiers op hun gedrag leidt tot nieuw normbesef, is bij voorbaat ijdel. Zo toont althans een onderzoek van de universiteit in Heidelberg aan.

einstein

Zo blijkt dat, zelfs wanneer er een ‘zekere mate van risico’ bestaat bij het uitdelen van straffen en beloningen, dit nauwelijks effect heeft op het wel of niet uitdelen ervan. Oftewel, ook al zou de bankier weten dat hij publiekelijk geschandnageld zou worden ten gevolge van zijn onethische handelen, dan heeft dit nauwelijks invloed op zijn gedrag.

Daarnaast blijkt uit onderzoek van Joris Luyendijk dat bankiers geld niet zien in relatie tot personen, maar uitsluitend in relatie tot rendement. De bankier is dus niet slechts a-sociaal, maar ronduit anti-sociaal.

College Tour

Het effect van publieke beschaming, zoals in geval van vermeende reputatieschade, werkt overigens eerder averechts: we maken van boeven zelfs helden. We zagen dit bij Nick Leeson (Barings Bank), Jérôme Kerviel (Bank Société Générale) en bij Bernard Madoff. Maar ook dichter bij huis kennen we graaiende mediahelden als Cees van der Hoeven (Ahold) en Walter Vermeulen (Laurentius). Het absolute dieptepunt was de College Tour met Willem Holleeder.

Former trader Kerviel arrives at Paris court for the start of his trial in Paris

Ontsiering

Ik vervolg mijn pad langs de bosrand. De rode stippen zijn zo overheersend, dat het bos erdoor ontsierd raakt. In gedachten spreek ik de wens uit dat de bomen snel gerooid worden, zodat het aanzicht weer wat verbeterd. En zo – bedenk ik me – denken er velen: als de crisis onze buren treft en het bordje TE KOOP in de tuin verschijnt, laat het dan snel voorbij zijn. Zo’n brandmerk in de tuin is tenslotte maar een ontsiering van de buurt.

foreclosures

Post scriptum

Het feit dat we mijn inziens de komende crises niet kunnen voorkomen betekent niet dat we ons zo maar aan ons lot moeten overlaten. Ik geloof dat we de transformatie van het Informatietijdperk naar het Ideeëntijdperk wel degelijk het hoofd kunnen bieden. We zullen merken dat geld niet langer de zekerheid biedt, die we het te lang hebben toebedeeld. De verwachte hyperinflatie zal geld waardeloos maken. Sociaal kapitaal – elkaar met diensten, goederen en voedsel helpen – wordt echter de basis voor het overleven en het leven erna. We zullen bovendien straks niet meer terugwillen naar de onevenwichtige verdeling van het verleden (99%-1%). Macht zal worden beperkt en vervangen door de kracht van het collectief. Ideeën zullen vloeien. Olie en gas worden vervangen door water-, wind- en zonnekracht. De wereld heeft een prachtige toekomst. En ze zal voor ons allemaal zijn.

Advertenties

Vrienden in twee werelden

Aan de bar van een leisurecentre in Hilversum zat ik samen met een goede vriend wat na te praten. “Waarom besteed je eigenlijk zoveel tijd aan de social media? Zeg nou eens eerlijk, levert het je wat op?”

“Het is de verkeerde vraag: het uitgangspunt is niet of het wat oplevert,” zei ik, “maar hoe je je erbij voelt. We zijn gewend te denken in termen van rendement, maar dat is niet mijn primaire focus. Het draait om intenties: IK WIL mijn kennis en ervaring met anderen delen. En IK WIL op mijn beurt van anderen leren. Wat daaruit volgt, laat ik gewoon gebeuren. Noem het serendipity ..”

En het werkt: ik zoek niet, het vindt mij. En dat ‘het’ is steeds weer een verrassing: dan weer een uitnodiging voor een lezing of gastcollege, de andere keer een radio-interview of een uitnodiging voor het schrijven van een blog of review. Dat wil niet zeggen dat het allemaal vanzelf gaat. Ik neem mijn rol (welke dat ook is) in de social media heel serieus en steek er veel tijd in. Wat je zaait, moet je oogsten en dat zorgt voor de nodige drukte.

Maar mijn goede vriend begrijpt me niet. Hij is veel harder getroffen door de crisis. Zijn gezin is zijn allereerste prioriteit. Alles draait om overleven. Zijn intentie is niet verheven, maar heel basaal. Niet uit keuze, maar uit noodzaak. En in dat licht begrijp ik het onbegrip over mijn focus. Onze werelden liggen ver uiteen. En toch zitten we hier samen aan de bar. Als twee uitersten van het behoeften spectrum (zie afbeelding hieronder).

Piramide van Maslow

Maar wat is het dan wat ons bindt?

Vlak ervoor hadden mijn vriend en ik samen ons favoriete balspelletje gespeeld. Als ‘kinderen’ hebben we ons rot gelachen om elkaars missers en hartstochtelijk geklapt voor de schaarse hoogtepunten. Elk spelletje begon vol nieuwe intenties en verwachtingen: “Dit wordt mijn potje”. Maar hoe het potje ook eindigde, de ballen kwamen gewoon weer terug op tafel. En dan begonnen we weer opnieuw. Hier zijn onze intenties gelijk en de verwachtingen even absurd.

In spel zijn we vrienden en dat bindt ons voldoende om het erbuiten ook te zijn. Ook al is onze werkelijkheid nog zo verschillend. Laten we dus weer als kinderen zijn en plezier beleven aan de kleine dingen. Want voor plezier heb je niets anders nodig dan je zintuigen en daarin zijn we allen gelijk.

Onderstaande video geeft prachtig weer hoe dicht we bij elkaar staan als we ons overgeven aan onze kinderlijke intenties en emoties. Maar ook hoe confronterend de volwassen werkelijkheid soms is:

Tegenslagen overwinnen

Het leven kan soms aardig tegenzitten. Heel vervelend, maar de realiteit is dat er geen bergen zijn zonder dalen. Wellicht herken je je in één van de volgende situaties:

  • Je hebt een fietser zwaar aangereden met je auto. Als je in paniek belt met je verzekeringsmaatschappij blijkt dat je geroyeerd bent, omdat je ex de premies al maanden niet heeft betaald.
  • Kwiek stap je over die eeuwig rondslingerende skateboard van je zoon, maar je raakt toch net het randje. Je voelt je wegglijden, grijpt je ergens aan vast en trekt zo in je val het aquarium van 200 liter over je heen.
  • Je allergrootste klant mailt dat ze zelf hun faillissement hebben aangevraagd. Net nadat jij je krabbel hebt gezet voor de bouw van een toch al te duur pand. Je schiet spontaan in een catatonische stuip.
  • Je hebt als verrassing nèt een super-de-luxe vakantie geboekt naar Dubai voor je vriend(in) en jezelf, als zij/hij je belt dat jouw beste vriend(in) toch veel leuker is. En je dacht nog zo dat die annuleringsverzekering overbodige luxe was.
  • Je bent al te laat voor je sollicitatiegesprek en rent naar de parkeerplaats. Om te ontdekken dat je motor gestolen is. Als je terugkeert naar huis, blijken je sleutels nog aan de binnenkant van de deur te hangen.

Iedereen heeft zo zijn eigen verhalen. En we gaan er allemaal op onze eigen manier mee om. De één stort in elkaar bij de eerste de beste tegenwind, de ander pas als zijn/haar ledematen een meter van de romp zijn verwijderd. Wat ons onderscheidt is veerbaarheid: de energie die we kunnen opbrengen om terug te keren naar de ruststand. Ik noem het bewust geen weerbaarheid. Uit het lood geslagen worden is een reuzenstap voorbij het kunnen verweren.

Als het iemand allemaal écht teveel wordt, dan lijkt het alsof niets en niemand je nog kan helpen. Het leven is gewoonweg te zwaar en gedachten aan een spoedig einde lijken zo gek niet meer. Vandaag had ik zo iemand aan de lijn.

Voor het verhaal noem ik deze persoon Johan. Want het gaat me niet om de persoon, maar om het verhaal. Ook al denkt ‘Johan’ daar natuurlijk heel anders over. Johan heeft 10 jaar geknokt voor het realiseren van een ideaal. Vlak voordat al dat werk zich had terugbetaald, werd hij getroffen door een hartaanval. Investeerders namen het heft in handen, plaatsten kennis en mensen buiten de organisatie en lieten het bedrijf op de klippen lopen. Johan zit na maanden revalidatie inmiddels thuis. Zonder werk, volledig ontgoocheld en met een enorme berg schulden. Het huis is net door de makelaar getaxeerd en moet worden verkocht. Eén hartaanval vernietigde het leven van deze hartstochtelijke ondernemer. Wat moet je dan?

Soms helpt het om in zo’n geval alles in een ander perspectief te zien. Ik zei: “Als je je leven ziet als een zware bal, die keer op keer, tot kotsen toe, spinnend om z’n as, volledig zinloos, met een krakende-koppijn-veroorzakende-kwak tegen een achterwand wordt gesmeten, dan mis je waar het om draait. Jij bent niet de bal. Jij bent de bowler. De bal is slechts een onderdeel van het spel. Neem eens wat afstand en bekijk het ‘spel van het leven’ als een bowler. Hoeveel paaltjes staan er nog en hoeveel zijn er om? Pas daar je nieuwe strategie op aan. Speel het spel, wees de bowler, niet de bal.”

Aan de andere kant van de lijn hoor ik tranen. Het blijft lang stil. Ik heb makkelijk praten met mijn zogenaamde wijsheid. Ook ik voel me regelmatig de bal en hoop dat iemand me dan uit de put helpt. Na een paar minuten krijg ik een snikkend bedankje. Het is niet nodig. Hoop alleen dat het iets verzacht. Ik leg de telefoon neer. Van binnen huil ik mee.

Onderstaande video is een prachtig voorbeeld van ‘niet bij de pakken neer’ te gaan zitten en het lot in eigen hand nemen: